Multimodālie pārvadājumi

SIA „ICTA” piedāvā multimodālus kravu pārvadājumus viena līguma ietvaros. Ja Jums ir nepieciešams piegādāt kravu vispirms ar jūras transportu un pēc tam ar autotransportu vai pa dzelzceļu, tādā gadījumā tiek slēgts viens kravas transportēšanas līgums, savukārt mēs uzņemamies atbildību par pārvadājumu organizēšanu katrā posmā. 

Multimodālie pārvadājumi ir aktuāli gadījumos, kad iekraušanas un izkraušanas punkti atrodas lielā attālumā viens no otra vai no galvenajiem šķērsojuma mezgliem, vai ir atdalīti ar ūdens  masīviem.Būtisks ir fakts, ka mūsu uzņēmumam ir liela pieredze optimālu maršrutu veidošanā un transportēšanas procesu organizēšanā katrā posmā.

Vēršoties pie SIA „ICTA”,  Jums būs iespēja pārlicinātie, ka dažādi transporta veidi un noliktavas pakalpojumi var sadarboties kā vienots, saskaņots mehānisms.