Muitas noformēšana

Mūsu kompānijai ir lieliska pieredze dažādu sarežģītu jautājumu, kas var rasties kravas kustības procesā noliktavā, risināšanā.

 • Konsultācijas loģistikas jautājumos.

Loģistikas speciālisti organizē optimālu un nevainojami pareizu dokumentāru procesa vadīšanu.

 • Kravas dokumentu pārbaude.

Mēs varam pārbaudīt noformēto dokumentu pareizību pirms preču nosūtīšanas saņēmējam. Pēc klienta pieprasījuma stingri izkontrolēsim dokumentu atbilstību kravu noformēšanas normatīviem, kurus noteikušas saņēmējvalstis vai tranzītvalstis.

 • “Zem atslēgas” piegādes veids.

SIA „ICTA” piedāvā klientiem un īpaši pasūtītājiem, kuri darbojas Krievijas tirgū, pilnu muitas pakalpojumu kompleksu, kurā ietilpst iepriekšēja kravas sagatavošana un kontrole visos muitas procedūru posmos. Kravai tiek noformēts pilns dokumentu komplekts.
 

Mūsu noliktavās Latvijā Jums tiek piedāvāts pilns muitas pakalpojumu spektrs:

  • Pilna kravas nosūtīšanas un saņemšanas noformēšana
  • Transportlīdzekļu plombēšana noliktavas teritorijā
  • Muitas deklarāciju aizpildīšana un palīdzības sniegšana citu dokumentu noformēšanā
  • Muitas brokeru pakalpojumi un muitas garantiju noformēšana
  • Preču deklarēšana īslaicīgai ievešanai.
 • Konsultācijas visos muitas procedūru kārtošanas jautājumos.

Kļūstiet par mūsu klientiem, tādējādi nodrošinoties pret iespējamām dokumentos ieviestām klūdām un preču aizkavēšanos. Kopā ar SIA „ICTA” Jūsu kravas veiksmīgi virzās cauri visām muitas zonām Eiropas, NVS un Austrumu valstīs, savlaicīgi nonākot pie saņēmēja.